Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон В.Ф. 26940 Експертно ниво Бакалавър „Финансов контрольор“ 10/06/2021

Страници