Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.възходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Военно формирование 26940, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940) Изпълнител Средно образование „Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“ 22/03/2024
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната) Комендантство - МО Комунално-битово и санитарно-хигиенно обслужване Бакалавър Старши експерт 08/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Маяк" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Маяк" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-старши камриер - 1 щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Казанлък ДДГ "Детелина" към МО Психология Бакалавър Психолог 28/02/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране ЕС Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" (по оптични и медни структурни кабелни системи) 30/03/2024
София Военно формирование 52480 Финанси Бакалавър Счетоводител 29/02/2024
София Военно формирование 52480 Логистика Средно образование Главен специалист 15/03/2024
гр. Сливен Военно формирование 46700 -Сливен Съхранение на имущества Средно образование Началник, склад 26/02/2024
гр. Стара Загора Военно формирование 36150 Технически дейности Бакалавър Инженер, електроник 29/02/2024
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител. Средно образование „Работник, поддръжка на сгради“ 29/03/2024
гр. Божурище Военно формирование 22320 Строителство Средно образование Зидаромазач 29/02/2024
гр. Шумен Военно окръжие ІІ степен – Шумен Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 08/03/2024
гр. Пловдив Военно окръжие І степен - Пловдив Експертна длъжност Бакалавър „Експерт в офиси за военен отчет в общини/райони“, на постоянен трудов договор. Длъжността ще се изпълнява в офиси за военен отчет в община Пловдив, район Северен и община Марица 05/03/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 18/04/2024

Страници