Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.възходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност Бакалавър Старши експерт в служба ВОКИД и ПО 15/04/2022
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" 26/06/2022
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа Средно образование Главен специалист 23/06/2022
гр.Бургас, кв.Сарафово ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - домакин, старши камериер 08/07/2022
с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител-готвач 01/07/2022
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 5 щ. бройки 30/06/2022
Карлово ДДГ"Светлина" Пловдив Бакалавър Медицинска сестра 29/04/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител Средно образование „Главен технически сътрудник“ 22/07/2022
гр. София Военно формирование 22620 Изпълнител Основно образование Пазач, въоръжена охрана - по заместване на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 24/01/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Бакалавър Старши преподавател, висше училище (главен оценител на практическите умения) в сектор "Организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване" в център "Следдипломна квалификация" 20/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Технически дейности Средно образование Авиомеханик в сектор "Одобрена организация за обучение" на център "Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти" 21/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Технически дейности Средно образование Авиотеханик в сектор "Одобрена организация за обучение" на център "Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти" 21/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Автомеханик във взвод "Поддръжка на казармено-жилищния фонд" в служба "Летищно-техническо и битово осигуряване" на отделение "Логистика" 27/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ архивохранилище на учрежденски архив 17/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Технически дейности Средно образование Техник, електрически системи във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо и битово осигуряване“ в отделение Логистика 17/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ регистратура за некласифицирана информация в секция "Сигурност на информацията" 17/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Шофьор, товарен автомобил във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо осигуряване и битово осигуряване“ в отделение Логистика 17/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Шофьор, автобус във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо и битово осигуряване“ в отделение Логистика 17/06/2022

Страници