Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.възходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Пловдив в.ф.46690 Машинни оператори Средно образование Машинен оператор, пералня 13/12/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС МЕДИЦИНА Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 05/01/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" 31/12/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 19/12/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Техническа Бакалавър "Инженер, механик" в контролно-измервателна магнитна станция 19/12/2023
гр. София - кв.Бояна 44510 - София НКПД - 5120 2001 Средно образование "Готвач" в "Домакинско отделение" във взвод "Логистично осигуряване" в рота "Логистично осигуряване и охрана" 31/12/2023

Страници