Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.възходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Архивист в Учрежденски архив на сектор Сигурност на информацията” 15/09/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ИЗПЪЛНИТЕЛСКА Средно образование РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА 19/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 19/08/2022
гр. София в.ф. 22970 Финансова служба Бакалавър Счетоводител 19/08/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 19/08/2022
гр. Плевен в.ф. 22160 Поддръжка Средно образование Оператор парни и водогрейни съоръжения 19/08/2022
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 31/08/2022
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел. 029221610, 029221611, 029221615 54980 Професионална област: Математика и информатика. Компютърни мрежи и ситеми Бакалавър Главен експерт 31/08/2022
гр. Варна 54840 - Варна Техническа Средно образование Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна техника 31/08/2022
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник поддръжка 02/09/2022
Долна Митрополия 52090 строителство Средно образование Работник, поддръжка на сгради 12/08/2022
гр.Сливен 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 31/08/2022
гр. Карлово 34750 експертна Бакалавър Счетоводител 02/09/2022
гр. Варна 32140 Техническа Бакалавър Инженер,механик в КИМС 31/08/2022
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника 31/08/2022
с. Горна Малина 28860 Право Магистър Старши юрисконсулт 31/08/2022

Страници