Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната) Комендантство - МО Комунално-битово и санитарно-хигиенно обслужване Бакалавър Старши експерт 08/03/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране ЕС Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" (по оптични и медни структурни кабелни системи) 30/03/2024
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Технически дейности НКПД-2422 6056 Бакалавър Експерт 29/02/2024
гр. Варна в.ф. 32140 - Варна Финанси Бакалавър "Експерт" в служба "Финанси" 05/03/2024
гр. Стара Загора Военно формирование 36150 Технически дейности Бакалавър Инженер, електроник 29/02/2024
гр. Пловдив Военно окръжие І степен - Пловдив Експертна длъжност Бакалавър „Експерт в офиси за военен отчет в общини/райони“, на постоянен трудов договор. Длъжността ще се изпълнява в офиси за военен отчет в община Пловдив, район Северен и община Марица 05/03/2024
гр. Казанлък ДДГ "Детелина" към МО Психология Бакалавър Психолог 28/02/2024
Велико Търново библиотека НВУ "В. Левски" администрация Бакалавър ръководител звено 08/03/2024
Варна 36940 Природни науки, математика и информатика. Бакалавър Метеоролог 29/02/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
Сливен в.ф. 22220 услуги Не се изисква образование Работник, кухня 06/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 18/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Маяк" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. София ВМА - гр. София Перално-шивашки комплекс на МБАЛ - София Основно образование Общ работник в Перално-шивашки комплекс 18/04/2024

Страници