Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степенвъзходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Долна Митрополия 52090 строителство Средно образование Работник, поддръжка на сгради 12/08/2022
гр. Варна 54840 - Варна Техническа Средно образование Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 31/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 19/08/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Дърводелец 31/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ИЗПЪЛНИТЕЛСКА Средно образование РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА 19/08/2022
гр.Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Монтьор - механик по специално въоръжение и техника 31/08/2022
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 31/08/2022
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 01/08/2022
гр.Сливен 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 31/08/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 19/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 31/08/2022
гр. София Държавна детска градина "Младост" Предучилищно образование Средно образование Работник ремонт и поддръжка 15/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/08/2022
гр. София Държавна детска градина "Младост" Предучилищно образование Средно образование Помощник възпитател 15/08/2022
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник поддръжка 02/09/2022
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна техника 31/08/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Ниво изпълнител Средно образование Готвач 26/08/2022
гр. Плевен в.ф. 22160 Поддръжка Средно образование Оператор парни и водогрейни съоръжения 19/08/2022

Страници