Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляринизходящо сортиране
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Маяк" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Маяк" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
София Военно формирование 52480 Логистика Средно образование Главен специалист 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
Военно формирование 26940, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940) Изпълнител Средно образование „Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“ 22/03/2024
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител. Средно образование „Работник, поддръжка на сгради“ 29/03/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране ЕС Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" (по оптични и медни структурни кабелни системи) 30/03/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 18/04/2024
гр. София ВМА - гр. София Перално-шивашки комплекс на МБАЛ - София Основно образование Общ работник в Перално-шивашки комплекс 18/04/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Администрация Средно образование Главен технически сътрудник 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" - категория "D" 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Техническа длъжност Средно образование Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование Водач, селскостопански машини 31/05/2024

Страници