Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София Военно формирование 52480 Финанси Бакалавър Счетоводител 29/12/2023
София Военно формирование 52480 Охрана Средно образование Отговорник охрана 29/12/2023
София Военно формирование 52480 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 29/12/2023
София Военно формирование 48960-София не се изисква Средно образование старши специалист в отдел "Договори и обществени поръчки" 15/12/2023
София Военно формирование 48960-София не се изисква Средно образование старши специалист в отдел "Личен състав" 15/12/2023
София Военно формирование 48960-София „Социални дейности”; „Обществени комуникации и информационни науки”; „Право”; „Администрация и управление”; „Национална сигурност”; „Военно дело” и други. Бакалавър Главен експерт в отдел "Личен състав" по заместване 15/12/2023

Страници