Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София ВМА - гр. София Перално-шивашки комплекс на МБАЛ - София Основно образование Общ работник в Перално-шивашки комплекс 18/04/2024
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Технически дейности НКПД-2422 6056 Бакалавър Експерт 29/02/2024
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Обслужващи дейности НКПД-7222 3011 Средно образование Шлосер 29/02/2024
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната) Комендантство - МО Комунално-битово и санитарно-хигиенно обслужване Бакалавър Старши експерт 08/03/2024
гр. Стара Загора Военно формирование 36150 Технически дейности Бакалавър Инженер, електроник 29/02/2024
гр. Шумен Военно окръжие ІІ степен – Шумен Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 08/03/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" - категория "D" 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Техническа длъжност Средно образование Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование Водач, селскостопански машини 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Администрация Средно образование Главен технически сътрудник 31/05/2024
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител. Средно образование „Работник, поддръжка на сгради“ 29/03/2024
Сливен в.ф. 22220 услуги Не се изисква образование Работник, кухня 06/03/2024
София Военно формирование 52480 Финанси Бакалавър Счетоводител 29/02/2024
София Военно формирование 52480 Логистика Средно образование Главен специалист 15/03/2024
София 44510 Деловодсто Средно образование Главен специалист 08/03/2024

Страници