Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястовъзходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-камериер 15/12/2023
гр. София Военно формирование 22620 охрана Средно образование пазач въоръжена охрана 28/12/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Главен технически сътрудник в департамент „Природни и хуманитарни науки” 15/12/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 19/12/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Техническа Бакалавър "Инженер, механик" в контролно-измервателна магнитна станция 19/12/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС МЕДИЦИНА Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 05/01/2024

Страници