Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Огняр 25/06/2021
гр. Варна в.ф.34410-Варна Технически длъжности Средно образование Автомеханик 05/07/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Бакалавър Летец-пилот, инструктор в сектор "Одобрена, организация за обучение" на център "Професионално обучение, следдипломна подготовка и обучение на чуждестранни студенти" 24/06/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Средно образование Главен специалист в катедра "Техническа експлоатация на летателни апарати" във факултет "Авиационен" 30/06/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Международно сътрудничество и Еразъм" в център "Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти" 24/06/2021
Казанлък военно формирование 22180 Техническа Средно образование Огняр /на парен котел/ 30/07/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик 21/06/2021
К.к. Боровец Военно формирование 42130 Обществено хранене Средно образование „Главен готвач“ 12/07/2021
гр. Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Електрозаварчик 16/07/2021
гр. София ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Организация и осигуряване на мероприятията в Централен военен клуб - София Средно образование главен специалист 25/06/2021
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Компютри и комуникации Средно образование Технически сътрудник 02/04/2021
Пловдив Министерство на отбраната -Държавна детска градина "Кокиче" Образование Средно образование Касиер-домакин 0,5 щат 02/06/2021
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Технически изпълнител“ 30/06/2021

Страници