Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Поддръжка и озеленяване на парка и градинската част на резиденция "Лозенец" Не се изисква образование изпълнител-градинар в резиденция "Лозенец" в отдел "ПОМО" 18/12/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-камериер 15/12/2023
к. к. Боровец Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител - работник в кухня 11/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Дърводелец, поддръжка“ 20/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Общ работник“ 20/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Технически изпълнител 20/12/2023

Страници