Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-електротехник 02/12/2022
к.к. Боровец Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Главен специалист-рецепция 30/11/2022
с. Орешак, община Троян Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Социални услуги Бакалавър Специалист-медицинска сестра 02/12/2022
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Вътрешен одит" 09/12/2022
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Логистика" 11/12/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Дърводелец, поддръжка“ 15/12/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Общ работник“ 15/12/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Технически изпълнител“ 15/12/2022
гр. София Централно военно окръжие Експертна длъжност Магистър Старши юрисконсулта в сектор „Правно осигуряване и обществени поръчки” 30/11/2022

Страници