Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.възходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София в.ф. 22970 обслужваща Средно образование работник, кухня 02/07/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник, електронна техника 30/06/2021
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник, поддръжка 30/06/2021
Ямбол 52590 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 25/06/2021
с. Негушево 52370 обслужващи Средно образование Готвач 30/06/2021
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника 30/06/2021
Смолян 28330 Смолян Средно образование Главен специалист в служба "Финанси" 18/05/2021
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 30/06/2021

Страници