Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - старши сервитьор 12/04/2023
гр. Созопол, гр. Несебър ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - старши сервитьор 12/04/2023
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - сервитьор 12/04/2023
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - готвач 12/04/2023
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - ст.камериер, домакин 12/04/2023
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - ст.камериер, домакин 12/04/2023
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование главен специалист - настаняване 12/04/2023
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование изпълнител - водопроводчик 12/04/2023
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Основно образование изпълнител - градинар 12/04/2023
гр. Обзор, къмпинг "Чайка" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Основно образование Изпълнител - общ работник 12/04/2023
гр. Обзор, къмпинг "Чайка" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - настаняване 12/04/2023
гр. Бургас, гр. Обзор ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование изпълнител - електромонтьор 12/04/2023
гр. Бургас, гр. Обзор ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - администратор 12/04/2023
гр.Бургас, гр. Обзор ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Основно образование изпълнител - камериер 12/04/2023
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - главен готвач 12/04/2023
гр. Созопол, гр. Бургас ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - калкулант 12/04/2023
гр. Несебър, ТС ВПД "Несебър" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование главен специалист - хранене 12/04/2023
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Основно образование изпълнител - градинар 12/04/2023
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование изпълнител - работник поддръжка 12/04/2023
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас, гр. Обзор ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Основно образование Изпълнител - общ работник 12/04/2023

Страници