Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 01/08/2022
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност Бакалавър Старши експерт в служба ВОКИД и ПО 15/04/2022
гр. София в.ф. 22970 Финансова служба Бакалавър Счетоводител 19/08/2022

Страници