Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 15 сезонни щатни бройки 13/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-главен готвач / готвач - 12 сезонни щатни бройки 13/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-мияч - 4 сезонни щатни бройки 13/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител сервитьор - 25 сезонни щатни бройки 13/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-чистач - 1 сезонна щатна бройка 13/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-барман - 5 сезонни щатни бройки 13/04/2023
гр. Варна, Военен клуб - Варна Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 1 сезонна щатна бройка 13/04/2023
гр. Велико Търново, Военен клуб - Велико Търново Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 1 сезонна щатна бройка 13/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-общ работник - 6 сезонни щатни бройки 20/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 29 сезонни щатни бройки 20/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник в кухня - 18 сезонни щатни бройки 20/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-калкулант - 3 сезонни щатни бройки 20/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-работник поддържане на спортни съоръжения - 2 сезонни щатни бройки 20/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Транспорт Средно образование Изпълнител-шофьор - 2 сезонни щатни бройки 20/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, хотел "Флагман" Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 20/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, хотел "Флагман" Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 20/04/2023
гр. Пловдив Военно формирование 56100 - Пловдив Поддръжка и ремонт Средно образование Главен специалист 01/04/2023
с. Црънча, обл. Пазарджик Военно формирование 56100 - Пловдив Електротехника Средно образование Главен специалист 01/04/2023
гр. Варна в.ф. 34960 Технически Основно образование Огняр (на парни котли) 31/03/2023
гр.Варна в.ф. 28430 Анализ и информационно осигуряване Бакалавър Експерт 03/04/2023

Страници