аб

Населено място: 

Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

52090

Област в която е длъжността: 

строителство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник, поддръжка на сгради

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/08/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до командира на в.ф. 52090-Долна Митрополия, полк. Петър Банков;

2. СV /автобиография/;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4. Копие от документи за трудов стаж;

5. Да притежава професионална квалификация за поддръжка на сгради, завършен курс за задаро-мазач или зидаро-куфражист;

6. Други документи /сертификати/.

Заявлението се подава в регистратура на в.ф. 52090-Долна Митрополия или се изпраща на

адрес: гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. "Св.св. Кирил и Методий" 1, в.ф. 52090-Долна Митрополия за м-р Горин Горанов

 

Тел. за контакти: 064822079, вътрешен 65510 или 65512

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява