Централен артилерийски технически изпитателен полигон

Населено място: 

с. Змейово, войскови район извън населеното място

Структура / в.ф.: 

Централен артилерийски технически изпитателен полигон В.Ф. 26940

Област в която е длъжността: 

Експертно ниво

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Финансов контрольор“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

10/06/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Документи се подават на адрес: 6000 Стара Загора, пощенска кутия № 329, Военно формирование 26940 или на място в делнични дни от 08,00 до 16,30 часа.

Подадено заявление за назначаване на длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването! Подбора е по документи и по преценка на работодателя с някой кандидати може бъде направено събеседване. Само одобрения кандидат ще бъде информирани. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД. При необходимост представител от структурата ще се свърже с кандидата.

За контакти телефон 042626119, или 0889423468 Славчо Славчев. Email: catip@abv.bg

Трудов договор по чл 67, ал 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Индивидуално месечно възнаграждение от 920,00 лева до 1023,00 лева, както и допълнително възнаграждение за продължителна работа, допълнително възнаграждение за работа в Министерство на отбраната, порционни пари. Функция на длъжността: „Експертно ниво“

Минимална образователна степен: „Бакалавър“

Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“

Професионално направление: Икономика” и/или „Право”

Минимална продължителност на професионалния опит:  2 години в областта на счетоводството, финансите, правото, вътрешния или външен финансов контрол или в административните звена на Министерството на отбраната.

Допълнителни изисквания по отношение на допълнителна квалификация и обучение: компютърна грамотност, работа с Microsoft Office, работа със специализиран правно-информационен софтуер достъп до класифицирана информация – „Поверително!”

Кандидата, към заявлението за работа, следва да подаде съгласие по чл. 13от Регламент (ЕС) и декларация по чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ, съгласно подадените образци.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява