Централен артилерийски технически изпитателен полигон

Населено място: 

с. Змейово войскови район извън населено място

Структура / в.ф.: 

Централен артилерийски технически изпитателен полигон В.Ф. 26940

Област в която е длъжността: 

ниво изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Дърводелец, поддръжка“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/12/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Документи се подават на адрес: 6000 Стара Загора, пощенска кутия № 329, Военно формирование 26940 или на място в делнични дни от 08,00 до 16,30 часа. 
Подадено заявление за назначаване на длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани. Подбора е по документи.
Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД. 
При необходимост представител от структурата ще се свърже с кандидата.
За контакти телефон 042626119, или  0889423468 Славчо Славчев. Email: catip@abv.bg
Срочен трудов договор по чл 68, ал 1, т. 1 от Кодекса на труда. до 31.12.2021 г. 

Основно месечно възнаграждение 650,00 лева както и допълнително възнаграждение за продължителна работа, допълнително възнаграждение за работа в Министерство на отбраната, порционни пари.

Минимална образователна степен:  Без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище  „средно
Минимална продължителност на професионалния опит: не се изисква
Допълнителни изисквания по отношение на допълнителна квалификация и обучение: не се изисква.
Специални изисквания: не се изискват 
 Кандидата, към заявлението за работа, следва да подаде съгласие  по чл. 13 от Регламент (ЕС) и декларация по чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ, съгласно подадените образци. 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява