Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940)

Населено място: 

с. Змейово, войскови район извън населеното място

Структура / в.ф.: 

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940)

Област в която е длъжността: 

ниво изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Оператор, телекомуникационни съоръжения“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/03/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Документи се подават на адрес: 6000 Стара Загора, пощенска кутия № 329, Военно формирование 26940 или на място в делнични дни от 08,00 до 16,30 часа.

Подадено заявление за назначаване на длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването! Подбора е по документи и по преценка на работодателя с някой кандидати може бъде направено събеседване. Само одобрения кандидат ще бъде информиран. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД. 

За контакти телефон 042626119, или 0889423468 Славчо Славчев email: catip@abv.bg

Трудов договор по чл. 67, ал 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Индивидуално месечно възнаграждение от 780,00 до 797,00 лева, както и допълнително възнаграждение за продължителна работа, допълнително възнаграждение за работа в Министерство на отбраната, порционни пари. Функция на длъжността: „Ниво изпълнител“

Минимална образователна степен: средно образование – трета степен на професионална квалификация;

Професионалната квалификация и/или специализираното обучение

-  Професионално направление: компютърни науки или приложна информатика;

- Минимална продължителност на професионалния опит: не по-малко от една година в областта на експлоатацията на автоматизирани информационни системи и мрежи.

Допълнителни изисквания по отношение на допълнителна квалификация и обучение:

-  лицензирани програмни продукти (Windows) и лицензиран потребителски софтуер за Българската армия и въоръжените сили на Република България;

  - използване на компютърна и размножителна техника.

Специални изисквания:

 - достъп до класифицирана информация – „Поверително!”

Кандидата, към заявлението за работа, следва да подаде съгласие по чл. 13от Регламент (ЕС) и декларация по чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ, съгласно подадените образци

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява