Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940)

Населено място: 

Военно формирование 26940, войскови район извън населено място

Структура / в.ф.: 

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940)

Област в която е длъжността: 

Технически сътрудник

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Завеждащ Регистратура класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

24/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

 

Документи се подават на адрес: 6000 Стара Загора, пощенска кутия № 329, Военно формирование 26940 или на място в делнични дни от 08,00 до 16,30 часа. Подадено заявление за назначаване на длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването! Подбора е по документи и по преценка на работодателя с някой кандидати може бъде направено събеседване. Само одобрения кандидат ще бъде информиран. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД. 

 

За контакти телефон 042626119, или 0889423468 Славчо Славчев email: catip@abv.bg

 

Трудов договор по чл. 67, ал 1, т. 1 от Кодекса на труда.

 

Индивидуално месечно възнаграждение от 710,00 до 759,00 лева, както и допълнително възнаграждение за продължителна работа, допълнително възнаграждение за работа в Министерство на отбраната, порционни пари. Функция на длъжността: Технически сътрудник

 

Минимална образователна степен: Трета степен на професионална квалификация и/или  средно образование.

 

Професионалната квалификация и/или специализираното обучение

 

Професионална област и/или специализираното обучение: не

 

Професионално направление:не

 

Минимална продължителност на професионалния опит: не

 

Специални изисквания достъп до класифицирана информация – „Секретно!“

 

Кандидата, към заявлението за работа, следва да подаде съгласие по чл. 13от Регламент (ЕС) и декларация по чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ, съгласно подадените образци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява