ЦВО - Военно окръжие І степен - Пловдив

Населено място: 

гр. Пловдив

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен - Пловдив

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Експерт в офиси за военен отчет в общини/райони“, на постоянен трудов договор. Длъжността ще се изпълнява в офиси за военен отчет в община Пловдив, район Северен и община Марица

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността ще се изпълнява във Военно окръжие I степен – Пловдив, гр. Пловдив,  ул. „Велико Търново” № 75, тел. 032/63-28-71

email: vo-plovdiv@comd.bg

 

Минимална образователна степен:Висше образование /Бакалавър/.

Наименование на длъжността:Експерт в офиси за военен отчет в общини/райони“, на постоянен трудов договор. Длъжността ще се изпълнява в офиси за военен отчет в община Пловдив, район Северен и община Марица.

Време за заемане на длъжността: след 20.03.2024 г.

 

Достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“.

Срок за подаване на формуляри: 

от 22.02.2024 г. до 05.03.2024 г., включително

Описание и основни изисквания за длъжността:

Изпълнява дейности по: Събиране, систематизиране и обработване на информация; да води военния отчет, да въвежда и поддържа база данни и регистри; да планира, организира и изпълнява мероприятия по мобилизация, набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за срочна служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, да води занятия с учениците от 10 и 11 клас на средните училища за защита на „Отечеството“.

Длъжността ще бъде заета след приключване на проучването за достъп до класифицирана информация.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за постъпване на работа до началника на Военно окръжие І
степен – Пловдив.

2. Автобиография /CV/.

3. Свидетелство за съдимост, /издава се служебно/.

4. Медицинско свидетелство за работа.

5. Копие от диплома за висше образование.

6. Копия от документи за квалификация /при наличие на такива/.

7. Съгласие за обработка на лични данни /по образец/.

8. Копие на Трудова книжка/документи удостоверяващи трудовия стаж.

9. Копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с  ниво „Поверително” - /при наличие на такова/.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие І степен – Пловдив,  на адрес: гр. Пловдив, ул. „Велико Търново” № 75.

Работно време на Военно окръжие І степен – Пловдив: от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Електронни пощи за подаване на документи по електронен път:

vo-plovdiv@comd.bg иlsnka_plovdiv@comd.bg

1. Заявление;

2. Съгласие за обработка на лични данни.

 

За допълнителна информация - Военно окръжие І степен - Пловдив:

тел.: 032 631 527майор Светослав Драгневски, началник на сектор „Личен състав, набиране на кандидати и адаптация“,  e-mail:

vo-plovdiv@comd.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява