ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик

Населено място: 

гр. Пазарджик

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/05/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

      

Осигуряване на денонощната охрана и надежден пропускателен режим в сградата на военно окръжие, обработване на информация постъпила от старшата инстанция, оповестяване на личния състав, работа с документи съдържащи класифицирана информация, лични данни, информация на посетители (военнослужещи и граждани)и други задачи поставени от началника на Военно  окръжие II степен – Пазарджик.

Длъжността изисква носене на 12 часово дежурство по график.

Наличие на достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ се счита за предимство. При липса на такъв длъжността ще бъде заета след приключване на проучването за достъп до класифицирана информация.

Наличие „Разрешително за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него“, се счита за предимство.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за постъпване на работа /до началника на Военно окръжие І
степен – Пловдив, чрез началника на Военно окръжие
II степен – Пазарджик.

2. Автобиография (CV).

3. Свидетелство за съдимост, (издава се служебно).

4. Етапна епикриза от ОПЛ.

5. Медицинско свидетелство, издадено от ВМА и подчинените и филиали.

6. Копия от Дипломи (документи) за образование.

7. Копия от документи за квалификация.

8. Съгласие за обработка на лични данни (по образец).

9. Копие на Трудова книжка/документи удостоверяващи трудовия стаж.

10. Копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително” - /при наличие на такова/.

11. Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях - /при наличие на такова/.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик  на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 10.

За допълнителна информация - Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик:

тел. 034/44-54-63

-  цивилен служител Христо МАЗНЕВ.

Длъжността ще се изпълнява във Военно окръжие II степен – Пазарджик, гр. Пазарджик,  ул. „Втория януари” № 10, тел. 034/44-54-63;

 

email: vo-pazardjik@comd.bg

 

Време за заемане на длъжността: считано от 01.06.2023 г.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява