ЦВО - Военно окръжие ІІ степен – Шумен

Населено място: 

гр. Шумен

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен – Шумен

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически изпълнител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

08/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е свързана с обработка на документи и бази данни съдържащи некласифицирана информация, в съответствие с изискванията на регламентиращите документи.Подпомага дейностите по военния отчет на българските граждани в областта. Административно обслужване на граждани.

Длъжността се овакантява от 18.03.2024 г.

 

Длъжността е на срочен трудов договор – до 31.12.2024 г. 

 

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен – Шумен на адрес: 9700, гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8или е-mail - vo-shumen@comd.bg.

 

от понеделник до петък – 08.30 часа до 12:00 и от 13:00 до 17.00 часа, без празнични дни

 

За допълнителна информация:

- цивилен служител Радостина Тодорова – тел. 054/875431.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява