ДДГ - Чолакова - 1

Населено място: 

гр.Карлово

Структура / в.ф.: 

Държавна Детска Градина "Светлина"

Област в която е длъжността: 

Здравеопазване и спорт

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Медицинска сестра

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни задължения - по длъжностна характеристика: дейности по опазване живота и здравето на 50 деца

ОКС - бакалавър; специалност "медицинска сестра" - детски или общ профил

Умения за работа в екип; комуникативност; отговорност.

Умения за работа с компютър.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява