ДДГ "Детелина" към МО

Населено място: 

гр. Казанлък

Структура / в.ф.: 

ДДГ "Детелина" към МО

Област в която е длъжността: 

детска градина

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

учител, детска градина

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/03/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Обучение и възпитание на деца от 3 до 7 г. Кандидатите е необходимо да притежават висше опбразование с ОКС бакалавър/ магистър по Предучилищна педагогика или Предучилищна и начална училищна педагогика.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява