домакин

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 38010 - Варна

Област в която е длъжността: 

Отбрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Домакин

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/07/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за длъжността:

- Oбразование: средно

 Описание на длъжността:

Да съхранява материалните средства в склада/хранилища в съответствие с изискванията на ръководствата, инструкциите и указанията;

Да отстранява в определен срок нередностите (препоръките), констатирани при планирани и внезапни проверки;

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на служебните задължения.

Трудово възнаграждение: 955,00 лв - 980,00 лв. 

Допълнително възнаграждение: 

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

- порционни пари (за храна) - ежемесечно.

Вид на договора: трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

Начин на кандидатстване :

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на трудова книжка

 - по e-mail 2sqn_navy@armf.bg

Лице за контакти:  Анелия Иванова телефон за връзка: 0899423892

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява