ЕКСПЕДИТОР, СТОКИ И ТОВАРИ

Населено място: 

С. РАДКО ДИМИТРИЕВО

Структура / в.ф.: 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26910 - РАДКО ДИМИТРИЕВО

Област в която е длъжността: 

ОБСЛУЖВАЩИ

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

ЕКСПЕДИТОР, СТОКИ И ТОВАРИ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Правоспособност за управление на МПС - категория "В", "С", "СЕ", "Д". Кандидатите да са до 60/шестдесет/ годишна възраст. 

Основание за сключване на договора - чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда 

ФУНКЦИОНАЛИНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Експедитор, стоки и товари, изпълнява дейности при пристигане и експедиране на имущество в складовете на формированието, както и такива по съхранението и обслужването им. Превоз на личен състав. 8 часов режим на работа, длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -

- заявление /молба/ до началника на военно формирование 26910 - попълва се на място;

- автобиография;

- копие на диплом за завършено образование;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

Място за подаване на документи: с. Радко Димитриево, ул. "Бургаско шосе" № 1 - Военно формирование 26910

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултатите. За допълнителна информация - 0899/842391 - Стела Василева

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява