Експерт по пожарна безопасност

Населено място: 

с. Радко Димитриево

Структура / в.ф.: 

26910 - Радко Димитриево

Област в която е длъжността: 

Експертни длъжности

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт по пожарна безопасност

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни задължения:

- организира и контролира дейността по проверка на пожарна безопасност в зоната на отговорност на в.ф. 26910;

- участва в разследването на причините за възникнали пожари в обектите на МО и БА;

- разработва анализи за състоянието на пожарната безопасност в обекти на МО и БА;

- контролира учебния процес по пожарна безопасност в обекти на МО и БА;

- извършва противопожарен контрол в обекти на МО и БА;

- изготвя отчети за изпълнението на задачи по пожарна безопасност;

- и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

- висше образование/бакалавър/;

- не по-малко от 3 години практика и професионален опит;

- специализиран курс по противопожарна безопасност или висше техническо образование с курс за преквалификация по пожарна безопасност;

- компютърна грамотност.

Необходими документи:

- заявление /молба/ до началника на в.ф. 26910;

- автобиография;

- копие на диплом за завършено образование;

- копие на удостоверениея за завършени курсове;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелство, свидетелство от психодиспансер - след номиниране за назначаване;

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверено с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата. 

Място за подаване на документи - с. Радко Димитриево, обл. Шумен, ул. "Бургаско шосе" 1, военно формирование 26910 - Радко Димитриево 

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултатите.

За допълнителна информация: Стела Василева - 0899842391

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява