Finansov kontrolyor

Населено място: 

Казанлък

Структура / в.ф.: 

22180

Област в която е длъжността: 

експертна

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Финансов контрольор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/11/2022

Файл: 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява