главен специалист

Населено място: 

гр. Китен

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

туристическа дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

главен специалист в хотел "Марина" в Морска база "Китен"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността главен специалист в хотел "Марина" в Морска база "Китен" в отдел "Почивно дело" в Териториална дирекция-Бургас в главна дирекция "ВПДВК":

- Организира и следи цялостната дейност в хотел "Марина", свързана с посрещане и обслужване на гостите в хотела; провеждане на групови мероприятия и семинари; организиране на храненето на гостите в хотела; изготвяне на графици за работа и отчетни форми за заетите служители в хотела и др.;

- Организира и следи за цялостната дейност на Яхтено пристанище "Китен" и съоръженията към него;

- Организира стопанската дейност и финансовата отчетност на хотела, материално-отговорно лице.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит - не по-малко от 2 години;

3. Езикова квалификация - един чужд език.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА ВКВПД - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - СV;

3. Копия от документи за завършено образование, професионална квалификация;

4. Копия от документи за трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, осигурителна книжка, УП-3 и др.)

IV. Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция-Бургас с адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Христо Ботев" № 30, ет. 2, стая № 5 /сградата на Военен клуб - Бургас/, в работни дни от понеделник до петък от 9,00 ч. до 17,00 ч.

V. Лице за контакт:

Галя Михова - главен експерт в отдел "Човешки ресурси", тел. 0879 942 672,

e-mail: g_mihova@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява