главен специалист

Населено място: 

гр. Китен

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

туристическа дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

главен специалист - отговорен служител на Яхтено пристанище в Морска база "Китен" - 2 щатни бройки

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността главен специалист - отговорен служител на пристанище в Морска база "Китен" в отдел "Почивно дело" в Териториална дирекция - Бургас в главна дирекция "ВПДВК":

Организира цялостната дейност на Яхтено пристанище "Китен" и техническата му поддръжка.

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите, при условията на ПМС №66/1996 г.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит - не по-малко от 2 години.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА ВКВПД - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копия от документи за завършено образование, професионална квалификация;

4. Копия от документи за трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, осигурителна книжка, УП-3 и др.).

IV. Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция - Бургас с адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Христо Ботев" № 30, ет. 2, стая № 5 /сградата на Военен клуб-Бургас/, в работни дни от понеделник до петък от 9,00 ч. до 17,00 ч.

V. Лице за контакт:

Галя Михова - главен експерт в отдел "Човешки ресурси", тел. 0879 942 672,

e-mail: g_mihova@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява