Главен специалист

Населено място: 

гр. Бургас

Структура / в.ф.: 

в.ф. 54950 - Бургас

Област в която е длъжността: 

техническса

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

1. Извършва оформяне на документи, свързани с преминаване на службата на военнослужещите.

2. Извършва административно - организационна и контролна дейност по отчета на личен състав.

3. Води и поддържа служебни досиета.

4. Извършва обработка на лични данни на служителите.

ОБРАЗОВАНИЕ: средно.

ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: НИВО "ПОВЕРИТЕЛНО".

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

- основна заплата - 690,00лв.;

-% за всяка година стаж по специалността;

- порционни пари.

МЕСТОРАБОТА: ГР. ВАРНА.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: заявление за постъпване на работа, автобиография, копие на трудова книжка, копие на диплома за завършено образование, копие на завършени курсове.

Документите се подават на място във военно формирование 32140 - Варна.

ЗА КОНТАКТ: старшина Стоянова. 056/859218, nsbs@armf.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява