Главен специалист

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

48310

Област в която е длъжността: 

защита на класифицираната информация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

главен специалист в регистратура за некласифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/11/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Регистрира и изпраща по установения ред входящата и изходящата кореспонденция, документи и материали, несъдържащи класифицирана информация.

 

 

Лице за контакти: подполковник Веселин Василев - 02 92 23380

                             майор Георги Милчов - 02 92 23381

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява