Главен специалист-рецепция

Населено място: 

к.к. Боровец

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист-рецепция

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:.

Организира работата на рецепция. Посреща, регистрира, настанява и изпраща гостите на хотел "Олимп".

Дава ежедневно необходимата информация за броя на гостите в хотела, за правилно организиране на храненето, своевременното почистване и зареждане на стаите на хотела.

Контролира ежедневното почистване на помещенията за настаняване.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит - не по-малко от две години.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3 и др.).

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, бул. Тотлебен № 34А, хотел "Шипка".

Деловодство, ет. 2, стая 246 от 9:00 часа до 17:00 часа в работни дни от понделник до петък.

V. Лице за контакт:

Людмил Занев

е-поща: l_zanev@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 02/922 15 80; 0882 243 377

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява