Главен специалист-салонен управител

Населено място: 

гр. Варна, к.к. Св.св.Константин и Елена"

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист-салонен управител- 2 щатни бройки

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/05/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността: Организира работата в ресторант „Романтик”, свързана с приготвянето на кухненската продукция и обслужването на гостите.

Следи за работата на персонала в търговската зала и в кухненския блок.

Следи за правилното обслужване на клиентите – своевременното вземане на поръчки, маркирането на поръчките, поднасянето им и представянето на сметката за тях от сервитьорите.

Длъжността е сезонна и се заема по Допълнително разписание на длъжностите за периода 01.06.2020 г. до 30.09.2020 г.

2. Основни изисквания:

2.1. Образование - средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 години професионален опит в туризма;

2.2. Професионален опит - не по-малко от 3 години;

2.3.Езикова квалификация - минимални познания по един чужд език;

2.4. Валидна здравна книжка.

3. Необходими документи:

3.1. CV-автобиография;

3.2. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

3.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

Лице за контакти: Йорданка Йорданова

e-mail за контакт: j_jordanova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 0892 606 801

Прием на документи: Документи се приемат в Териториален отдел-Варна, к.к."Св.св.Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда, от 09.00 часа до 17.00 часа в работни дни от понеделник до петък.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява