"Главен специалист" в регистратура за некласифицирана информация

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

44510

Област в която е длъжността: 

Деловодсто

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

08/03/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

код по НКПД 3359 3026

- длъжността изисква достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО", назначаването се извършва след получаване на достъп до класифицирана информация;

- работно време - нормална продължителност - 8 часа нормирано работн време;

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- извършва дейности по обработване на документи;

- извършва проверка на съхраняваните документи;

- води отчет и съхранява щемпели и печати;

- участва в проццеса на отстраняване на разкрити слабости и подобряване организацията по защита на информацията.

mail: 44510adutant@abv.bg

029229710 подполковник Васил Миланов

029229781 майор Емил Ботев

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява