Главен технически сътрудник

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 42170

Област в която е длъжността: 

инженерно-техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен технически сътрудник

Крайна дата за подаване на формуляри: 

14/06/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

-      Правоспособност –  електротехник  

                                   - механик

                                   - монтьор

-      Правоспособност за управление на моторни превозни средства - категория „С“

-      Правоспособност за управление на инженерна техника - ескаватор;

 

Адрес за кореспонденция:

гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ № 6, пощенска кутия 72;

Електронна поща за подаване на документи по електронен път: v.f.42170@abv.bg;

 

Лице за контакт:

к-н Александър Димитров Камбуров

тел. 0887739762;

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява