Готвач

Населено място: 

Сливен

Структура / в.ф.: 

22220

Област в която е длъжността: 

готварство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Готвач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

07/05/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Участва в производството на готварска продукция; спазва изискванията за количество и качество на вложените продукти; поддържа производствена хигиена и спазва правилата за охрана на труда; участва в съставянето на менюто и дневната калкулационна ведомост; обработва суровините по установената технология; изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с работата.

 

За кореспонденция: email: pod_22220@abv.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява