Готвач

Населено място: 

с. Приселци

Структура / в.ф.: 

в.ф. 22580-Приселци

Област в която е длъжността: 

Хранене

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Готвач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/03/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за длъжността:

- Oбразование: средно;

- Курс за готвач;

- Медицинско разрешение за работа в кухня.

Описание на длъжността:

Приготвя храната, поддържа и почиства кухненския блок.

Изготвя необходимите документи по снабдяване, отчети и разходване на хранителните продукти.

Да приготвя храната съгласно технологичните изисквания.

Да знае точния брои на хранещите се.

Да дава предложения за разнообразяване на ястията.

Трудово възнаграждение: 940,00 лв - 960,00 лв. 

Допълнително възнаграждение: 

- 32% работа в МО;

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

- порционни пари (за храна) - ежемесечно.

Вид на договора: трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

Начин на кандидатстване :

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на трудова книжка, медицинско разрешение за работа в кухня, копие на курс за готвач.

 - по e-mail : sof_navy@armf.bg 

Лице за контакти:  Петко Димов, Ивайло Добрев телефон за връзка: 0884541410

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява