ХЕЛИНГИСТ

Населено място: 

ГР. БУРГАС

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 24830 - БУРГАС

Област в която е длъжността: 

ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

ХЕЛИНГИСТ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТГОВОРНОСТИ:

- ЗАПЛИТА МЕТАЛНИ ПРОВОЛКИ И СЛОЖНИ ВЪЗЛИ ОТ ТАКЕЛАЖА НА КОРАБА;

- УЧАСТВА В ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И САПАНИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПО КОНФИГУРАЦИЯ, ОБЕМ И ТЕГЛО ДЕТАЙЛИ;

- ИЗВЪРШВА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ РЕМОНТ НА СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ И СПАСИТЕЛНИ ПЛОТОВЕ;

- ИЗВЪРШВА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.

 НЕОБХОДИМО ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО.

ИЗИСКВА СЕ 1/ЕДНА/ ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕННТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА ПО ОБРАЗЕЦ, АВТОБИОГРРАФИЯ/CV/ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ, КОПИЕ НА: ДИПЛОМА ОТ ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВА КНИЖКА/ИЛИ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯТ СТАЖ, СЕРТИФИКАТИ, КУРСОВЕ. /ВСИЧКИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНОРЪЧНО ЗАВЕРЕНИ С "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" И ПОДПИС/.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА - ОТ 940 ЛЕВА ДО 960 ЛЕВА, 1% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, 32% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА В МО, ПОРЦИОННИ ПАРИ - 200 ЛЕВА.

ДЛЪЖНОСТТА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО УСЛОВИЯТА НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ДО 15.03.2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СЛУЖБА „ЛИЧЕН СЪСТАВ” ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32890 - БУРГАС ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК – 07.30 ЧАСА ДО 15.30 ЧАСА БЕЗ ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ, НА АДРЕС: САТИЯП.К. 8140 ИЛИ НА - E-MAIL: nsbs@armf.bg

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ГЕРГАНА СТОЯНОВА - 056/859163,  nsbs@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява