„Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“

Населено място: 

Военно формирование 26940, войскови район извън населено място

Структура / в.ф.: 

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940)

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Документи се подават на адрес: 6000 Стара Загора, пощенска кутия № 329, Военно формирование 26940 или на място в делнични дни от 08,00 до 16,30 часа.

Подадено заявление за назначаване на длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването! Подборът е по документи и по преценка на работодателя. С някои кандидати може бъде направено събеседване. Само одобреният кандидат ще бъде информиран. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД. Длъжността се овакантява считано от 29.03.2024 г.

За контакти телефон 042626119, или 0889626680 Илин Степанчев email: catip@abv.bg

Трудов договор по чл. 67, ал 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Индивидуално месечно възнаграждение 970,00 лева, както и допълнително възнаграждение за продължителна работа, допълнително възнаграждение за работа в Министерство на отбраната, допълнително възнаграждение за работа в специфични условия на труд, порционни пари.

Функция на длъжността: „Ниво изпълнител“

Минимална образователна степен: средно образование – трета степен на професионална квалификация;

Професионалната квалификация и/или специализираното обучение

Професионално направление: не се изисква;

Минимална продължителност на професионалния опит: не се изисква

Допълнителни изисквания по отношение на допълнителна квалификация и обучение: не се изисква.

Специални изисквания: достъп до класифицирана информация – „Служебно ползване!”

Кандидата, към заявлението за работа, следва да подаде съгласие по чл. 13от Регламент (ЕС) и декларация по чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ, съгласно подадените образци.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява