изпълнител-чистач по Допълнително разписание на длъжностите в обект "Шейново" в дирекция "Управление на собствеността и жилищен фонд"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Поддържане на хигиената в административната сграда на ул. "Шейново" 23

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-чистач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

18/10/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността: Поддържа хигиената в помещенията и общите части в административната сграда на ул. "Шейново" 23.

Длъжността се заема по допълнително разписание на длъжностите, при условията на ПМС №66/1996 г.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование - не се изисква;

- професионален опит - не се изисква.

3. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до изпълнителния директор на агенцията за заемане на длъжността - свободен текст;

- Автобиография /CV/;

- Копие от документ за завършено образование;

- Копия от документи за трудов стаж /трудова книжка, осигурителна книжка, УП-3 и др./.

4. Прием на документи: от 06.10.2021 г. до 18.10.2021 г. включително, от 9,00 ч. до 17,30 ч. в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 7, Център за административно и информационно обслужване.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Телефон за контакт: 02/92 21 755, отдел "Човешки ресурси".

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява