изпълнител-чистач в Централен военен клуб в отдел "ПОМО"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

санитарно-хигиенна дейност

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-чистач в Централен военен клуб в отдел "ПОМО"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

07/07/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:

Поддържа хигиената в административните помещения, залите и общите части в сградата на Централен военен клуб, вкл. Централна армейска музикална школа и Централна армейска бибилиотека.

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите в Агенцията, при условията на ПМС № 66/1996 г.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - не се изисква;

2. Професионален опит - не се изисква.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, осигурителна книжка, УП-3 и др.).

IV. Прием на документи:

Документи се подават в гр. София, сградата на Централен военен клуб, бул. "Цар Освободител" № 7, Център за административно обслужване, в работни дни от понеделник до петък от 9,00 ч. до 17,30 ч., e-mail: info@militaryclubs.bg

V. Лице за контакт:

Теодор Димитров, главен експерт в отдел "ПОМО", тел. 0892 606 701

e-mail: t_dimitrov@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява