изпълнител-електромонтьор

Населено място: 

гр. Китен

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

поддръжка и ремонт на ел. инсталации и съоръжения

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-електромонтьор в Морска база "Китен"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността изпълнител-електромонтьор в Морска база "Китен" в отдел "Почивно дело" в Териториална дирекция-Бургас в главна дирекция "ВПДВК":

Извършване на ремонтни работи, регулиране и поддържане на ел. оборудването в Морска база "Китен".

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите, при условията на ПМС №66/1996 г.

II.Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Документ за правоспособност;

3. Професионален опит - не се изисква.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА ВКВПД - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копия от документи за завършено образование и за правоспособност;

4. Копия от документи за трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, осигурителна книжка, УП-3 и др.).

IV. Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция-Бургас с адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Христо Ботев" № 30, ет. 2, стая № 5 /сградата на Военен клуб-Бургас/, в работни дни от понеделник до петък от 9,00 ч. до 17,00 ч.

V. Лице за контакт:

Галя Михова - главен експерт в отдел "Човешки ресурси", тел. 0879 942 672

e-mail: g_mihova@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява