Изпълнител-електротехник

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Техническа поддръжка

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-електротехник

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/11/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:

Работи в областта по поддръжката и ремонта на електрическото оборудването в сградния фонд на обектите на агенцията на територията на град София.

Извършва всички дейности по поддръжка и ремонт на електрически инсталации, съоръжения, табла и уреди към тях.

Следи за нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации в сградите.

Отстранява възникнали аварии и повреди, като сътрудник в аварийна група на територията на град София.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Документ за правоспособност;

3. Професионален опит не се изисква, но ще е предимство при подбора.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3 и др.).

4. Копия от документи за завършено образование и правоспособност.

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, бул. Тотлебен № 34А, хотел "Шипка".

Деловодство, ет. 2, стая 246 от 9:00 часа до 17:00 часа в работни дни от понеделник до петък.

V. Лице за контакт:

Весела Маринова

е-поща: v_marinova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 0892606766

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява