изпълнител-готвач в сектор "Хотел "Рибарица" в отдел "Почивно дело" в Териториална дирекция-София

Населено място: 

с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-готвач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

І. Описание на длъжността:

1. Приготвя ястия от различни видове хранителни продукти по утвърдени рецепти;

2. Изготвя заявки за доставка на хранителни продукти;

3. Отговаря за навременното издаване на кухненската продукция, количеството, качеството и естетическото й оформяне.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3 и др.).

ІV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в Териториална дирекция-София, гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, сградата на хотел "Шипка", Деловодство, ет. 2, стая 246, от 9,00 ч. до 17,00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

V. Контакти:

Лице за контакт - Лилия Недялкова, началник на сектор "Хотел "Рибарица", телефон 0892 606 736

e-mail: hotel_ribarica@militaryclubs.bg

e-mail: ribaritza@abv.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява