изпълнител-градинар

Населено място: 

гр.Варна, к.к."Св.св.Константин и Елена"

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-градинар - з щатни бройки

Крайна дата за подаване на формуляри: 

13/03/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността: Извършва дейности по поддръжка и озеленяване на прилежащите тревни площи и градинки.

Длъжностите са сезонни и се заемат по Допълнително разписание на длъжностите за периода от 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г. включително.

2. Основни изисквания:

2.1. Образование - не се изисква;

2.2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора.

3. Необходими документи:

3.1. CV - автобиография;

3.2. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

3.3.Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

Прием на документи: Документите се подават в Териториален отдел – Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал” – адм. сграда, от 9:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

Лице за контакти: Йорданка Йорданова

e-mail за контакти: j_jordanova@militaryclubs.bg

тел.за контакт: 0892 606 801

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява