Изпълнител-градинар

Населено място: 

гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена”

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Озеленяване

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-градинар за времето от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително - 2 щатни бройка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

16/04/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността: Извършва дейности по поддръжка и озеленяване на тревни площи и градинки.

Длъжността е сезонна и се заема по Допълнително разписание на длъжностите за периода от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително.

2. Основни изисквания:

2.1. Образование - не се изисква, но наличието на документ за придобита професионална квалификация ще е предимство при подбора;

2.2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора.

3. Необходими документи:

3.1. CV - автобиография;

3.2. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

3.3.Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция – Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал” – адм. сграда, от 9:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

 

Лице за контакти: Йорданка Йорданова, e-mail за контакти: j_jordanova@militaryclubs.bgтел. за контакт: 0892 606 801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява