Изпълнител-градинар в хотел "Фрегата"

Населено място: 

гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите (при условията на ПМС №66/1996 г.) за периода от 01.04.2024 г. до 30.09.2024 г. включително, със срок на изпитване в размер на 1 /един/ месец.

 

Извършва текущи дейности по плевене, торене и поливане на прилежащите към хотела тревни площи,градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя;

Периодично коси тревните площи, като се грижи и поддържа естествения им вид. Своевременно събираи изхвърля окосената трева и окапала листна маса от храстите от почиствания район;

Поддържа чистотата на градинските места и прилежащите зелени площи, като ежедневно изхвърля отпадъците от кошчетата за смет, намиращи се на определените за това места;

Полива ежедневно тревните площи и цветя съгласно установената организация;

Работи по график.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно образование

2. Професионален опит – не се изисква, но ще е предимство при подбора 

Необходими документи:

 1.Заявление до изпълнителния директор /по образец, попълва се на място в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда/;

2.Автобиография - CV;

3.Копия от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация /документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж и др./;

4.Копия от документи удостоверяващи професионалния опит / трудова книжка, УП-3 и др./

 

Прием на документи: Документите се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9.00 часа до 17.00 часа на адрес: Териториална дирекция - Варна, гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда

 

Лице за информация и контакт: Йорданка Йорданова - главен експерт "ЧР", тел.: 0892/606801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява