изпълнител-градинар в резиденция "Лозенец" в отдел "ПОМО"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Поддръжка и озеленяване на парка и градинската част на резиденция "Лозенец"

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-градинар в резиденция "Лозенец" в отдел "ПОМО"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

18/12/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността: Поддръжка и озеленяване на парка и градинската част на резиденция "Лозенец".

Коси тревните площи, почиства алеите от листа, клони и отпадъци, реже и поддържа дърветата и храстите, почиства басейните в парка, почиства снега по алеите и тротоарните пространства около имота.

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите, при условията на ПМС №66/1996 г.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - не се изисква;

2. Професионален опит - не се изисква.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копия от документи за придобит трудов стаж (трудова книжка, УП-3 и др.).

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, сградата на Централен военен клуб, бул. "Цар Освободител" № 7, Център за административно обслужване, в работни дни от понеделник до петък от 09,00 ч. до 17,30 ч.

V. Лице за контакт:

Ивайло Драгоев - началник на отдел "ПОМО", тел. 0892 606 787

VI. Електронен адрес за подаване на документи: info@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява