изпълнител - камериер

Населено място: 

гр. Созопол, гр. Бургас

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Основно образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител - камериер

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/04/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Извършва подмяна на спално бельо и кърпи, почиства и зарежда стаите в хотела.

Длъжността е сезонна за периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г. /вкл/. и се заема по Допълнително разписание на длъжностите. 

Длъжността изпълнител - камериер е вакантна в обектите към Териториална дирекция -Бургас в следните градове:

гр. Бургас, кв. Сарафово,  хотел "Сарафово" – 1 щ.бройка

гр. Созопол, Военен клуб - Созопол – 1 щ.бройка

Изисквания за заемане на длъжността

1.Образование - не се изисква;

2.Професионален опит - не се изисква, но ще е с предимство при подбора. 

Необходими документи

1.Заявление до изпълнителния директор /свободен текст с посочен телефон за връзка/;

2.Автобиография - CV;

3.Копия от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация /документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж и др./;

4.Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит / трудова книжка, УП-3 и др./.

Прием на документи: Документите се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9.00 часа до 17.00 часа на адрес: Териториална дирекция - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 48, ет. 2, стая № 5

Лице за конакт:

Галя Михова

e-mail за контакт: g_mihova@militaryclubs.bg

тел.за контакт: 0879942672

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява