Изпълнител-камериер

Населено място: 

гр.Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена"

Структура / в.ф.: 

ИА " Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Основно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-камериер - 8 щатни бройки за хотел 1 и 2 звезди

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността: Подмяна на спално бельо и кърпи, почистване и зареждане на стаи и поддържане на други помещения и прилежащи площи към хотела в изряден вид.

Длъжностите са сезонни и се заемат по Допълнително разписание на длъжностите за периода 15.06.2020 г. до 14.09.2020 г.- 8 щатни бройки за хотел 1 и 2 звезди.

2. Основни изисквания:

2.1. Образование - основно;

2.2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора;

2.3. Други изисквания - Минимални познания по един чужд език.

3. Необходими документи:

3.1. CV-автобиография;

3.2. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

3.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

Лице за контакти: Йорданка Йорданова

e-mail за контакт: j_jordanova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 0892 606 801

Прием на документи: Документи се приемат в Териториален отдел-Варна, к.к."Св.св.Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда, от 09.00 часа до 17.00 часа в работни дни от понеделник до петък.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява