Изпълнител-камериер в хотел "Шипка"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-камериер в хотел "Шипка"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/01/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:

Извършва санитарно-хигиенна поддръжка на хотелските стаи в хотел "Шипка".

Ежедневно почиства и подрежда хотелските стаи, подменя спално бельо, кърпи и консумативи в сервизните помещения.

Извършва проверка на състоянието на незаетите стаи и апартаменти.

Информира дежурния администратор за неизправност на техника и инсталации в обслужваните стаи.

Предава на рецепцията забравени вещи от гости на хотела.

Длъжността е в сектор "Хотел "Шипка" в отдел "Почивно дело" в Териториална дирекция - София и се заема по Допълнително разписание на длъжностите в ИА "ВКВПД".

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора.

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3, осигурителна книжка и др.).

 

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, бул. Тотлебен № 34А, хотел "Шипка",

Деловодство, ет. 2, стая 246 от 09:00 часа до 17:00 часа в работни дни от понеделник до петък.

 

V. Лице за контакт:

Весела Маринова

e-mail: v_marinova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 0892606766

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява